Opinie

Dr nauk rolniczych M. Rogowska

Polska dysponuje dużymi zasobami kopalin dolomitowych, które od lat są eksploatowane i wykorzystywane w wielu dziedzinach: w rolnictwie, w neutralizowaniu spalin, w mineralizatorach wody i w wielu działach gospodarki.

Jako dr nauk rolniczych śmiało mogę stwierdzić, iż m.in. od jakości roślin, które spożywamy i zawartości w nich makro- i mikroelementów, zależy jakość życia człowieka. Nawozy pochodzenia dolomitowego dają wyższe plony i odkwaszają glebę, przyczyniają się do poprawy chemicznej i fizycznej struktury gleby, zwiększają przyswajalność azotu i fosforu i zatrzymują w podłożu wodę i powietrze. Zwiększają również odporność roślin na wymarzanie i przeciwdziałają negatywnym wpływom ołowiu, kadmu i innych metali ciężkich. Wprowadzają również do gleby takie mikroelementy jak bor, miedź, mangan, cynk, żelazo, molibden i chrom, które wpływają na ważne funkcje w roślinie, takie jak: regulowanie procesu asymilacji, wytwarzanie garbników, enzymów i mikroorganizmów potrzebnych roślinom.

Złoża skalne ( z dolomitem) występujące w systemie SALUTAIRE wpływają pozytywnie na rośliny oraz zdrowie człowieka, sprawiają, że rośliny „odżywają” i rozkwitają w pomieszczeniach z zamontowanym urządzeniem SALUTAIRE, bowiem dolomity redukują występujące w powietrzu szkodliwe związki chemiczne, zabójcze dla człowieka. Dolomity wzbogacają powietrze w naszych domach w makro- i mikroelementy, sprawiając, ze rośliny, mówiąc kolokwialnie, „lepiej rosną”, a człowiek żyje w zdrowym otoczeniu, bowiem mamy czyste powietrze pod względem biologicznym i chemicznym. Ponieważ powietrze jest niewidoczne ( przynajmniej dopóki nie pojawi się smog) nie zdajemy sobie sprawy z tego, do jakiego stopnia zanieczyszczone powietrze ma negatywny wpływ nie tylko na życie ludzi i zwierząt ale także roślin.

Wraz z rozwojem cywilizacji nasze pożywienie jest coraz mniej obfite w cenne składniki odżywcze organizmu, w tym magnez i wapń. W roślinach pochodzących z gleb, na których stosuje się nawożenie dolomitowe, mamy podwyższoną zawartość tych składników, których organizm człowieka potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Dolomity również dostarczają roślinom możliwość pobierania magnezu ze związków uprzednio niedostępnych i jednocześnie związki magnezu dodane do gleby powodującej wzbogacenie w ten składnik. Właściwości dolomitu pozwalają również na oczyszczenie wody i wzbogacenie jej w magnez. Spełniają one rolę aktywnych złóż filtracyjnych. Nie tylko wzbogacają wodę, ale usuwają także zanieczyszczenia organiczne, które są zatrzymywane w wyniku ich wiązań przez składniki złoża dolomitowego. To jakim powietrzem oddychamy, co jemy i pijemy, jakiej jakości jest nasze pożywienie, ma w głównej mierze wpływa na kondycję, samopoczucie i zdrowie człowieka.

Uważam, że dolomit zastosowany w gruntowym wymienniku ciepła SALUTAIRE, ze względu na swoje filtracyjne walory, przyczynia się w znacznym stopniu do podwyższenia jakości wdychanego powietrza w budynku, w którym jest zastosowany oraz na zdrowie roślin i człowieka, którzy się w nim znajdują.

Dr nauk rolniczych M. Rogowska